Oslo Atrium Meny Lukk

Eiendommen

Oslo Atrium er et prestisjebygg med premium kvaliteter. Gjennom rehabiliteringen vil disse kvalitetene forsterkes ytterligere. Med kontorlokaler i Oslo Atrium vil bedrifter differensiere seg fra sine hovedkonkurrenter og skape stolthet og motivasjon.

Om rehabiliteringen

I arbeidet som er igangsatt for å transformere Oslo Atrium for fremtiden er ambisjonene satt høyt. Eiendommen skal fremstå som et pulserende praktbygg i Dronning Eufemias gate, og bidra til liv i Oslos mest spennende bydel.

Et mer åpent bygg

Et viktig grep i transformasjonen av Oslo Atrium er å åpne opp 1. etasje.

Bylivet vil bli en større del av opplevelsen, og utadrettede virksomheter med bevertning og servering vil bidra til en helt ny puls. For leietakerne betyr dette et enda bedre servicetilbud. En betjent resepsjon i byggets hovedinngang vil fortsatt finnes, men tilpasset nye adferdsmønstre, f. eks. gjennom et velkomsttilbud ledet av en husvert.